Är du lantbrukare, markägare eller jakträttsinnehavare, men varken har tid eller ork att vaka på till exempel vildsvinen som bökar på åkern eller gässen som förstör sådden, så kan vi hjälpa er med att minska era problem.

Skyddsjakten som vi kan hjälpa er med beskrivs under 26§ i jaktförordningen och styr skyddsjakt på enskilds initiativ, men vi kan även hjälpa er där Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket gett tillstånd för skyddsjakt utanför ordinarie jakttider. En förutsättning är att du är jakträttsinnehavare på din mark, och att din mark inte omfattas av detaljplan eller ligger inom tättbebyggt område.

Vi finns på Färingsö i Ekerö kommun och hjälper er på Mälaröarna och kring Stor-Stockholm. 

För skyddsjakt på predatorer och matvilt (t.ex. vildsvin, gäss, duvor och rådjur) debiteras ingen avgift utöver del i det fällda viltet.

 

Vi kan även hjälpa till som eftersöksekipage kring mälardalen eller som hundförare på vildsvins- och älgjakt.