Vad omfattar skyddsjakten?

Lite förenklat kan man säga att de flesta djur som kan förstöra grödan får jagas under den tid de uppehåller sig på marken.

Undantagen är vitkindad gås, som får jagas mellan 21 aug - 30 sep samt ringduva som får jagas mellan 1 maj - 31 dec.

Övriga djur, som till exempel kanadagås, grågås, korp, havstrut, fiskmås, skrattmås, vildkanin, vildsvin, räv, grävling, sumpbäver, kråka, kaja, skata, tamduva och björktrast får jagas mellan 1 juli -30 juni, dvs hela året.

För dessa djurarter behöver inte länsstyrelsen eller naturvårdsverket ge tillstånd för jakten. Det framgår av §26 och bilaga 4 i jaktförordningen.

 

Hur bedrivs skyddsjakten?

Skyddsjakten bedrivs till största del som vakjakt och smygjakt. Vi använder oftast kulvapen istället för hagel. Syftet med det är att kunna störa djuren så mycket som möjligt, även på längre håll, när de befinner sig på åkrarna. 

Vid jakt på vildsvin sker jakten oftast på sena kvällar och nätter, övriga djur jagas på mornar, dagtid samt kvällar.

 

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor angående skyddsjakt, eller om du har specifika synpunkter på hur du vill att jakten ska utföras på din mark.